Általános Szerződéses Feltételek

 

1. Általános rendelkezések

 

1.1. Az Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján a FÖLD-GÉP 2001 Kft. által üzemeltetett Boró Apartmanház (5350 Tiszafüred, Poroszlói út 10.) – továbbiakban Szolgáltató, általánosságban elszállásolási szerződést köt Vendégeivel.

 

1.2. Egyedi feltételek nem képezik a részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások kötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

 

2. Szerződő felek

 

2.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

2.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 

3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

 

3.1. A szolgáltatás kizárólag úgy lehetséges, ha a foglalásban legalább 1 fő 18 éven felüli személy szerepel.

 

3.2. A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
A Szolgáltató részéről tett ajánlat nem minősül foglalásnak, a Vendéget nem terheli kötelezettség. Foglalás lekérdezéses alapon, szabad kapacitás függvényében lehetséges.


3.3.
A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató által írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

3.4.
Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

3.5.
A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

3.6.
Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

 

3.7. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

3.8. A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, az apartman elfoglalása előtt igazolják. Az apartmanokban bejelentés nélkül senki sem tartózkodhat.

3.9. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.


4. Recepció, nyitvatartás

 

4.1. A Szolgáltató a megnevezett szálláshelyen recepciót üzemeltet, mely minden nap 8 órától 17 óráig tart nyitva. Vendég a foglalás létrejöttével vállalja, hogy a megjelölt időszakban, a recepció nyitvatartási idejében az apartmant elfoglalja – kivételt képez a Szolgáltatóval kikötött ettől eltérő időpont. Nyitvatartáson kívüli időszakban a Vendégek közlekedésére az épület melletti bejárat szolgál. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a nyitvatartási rendben változtatást eszközöljön rendkívüli esemény, alkalom vagy ünnep alatt.

 

5. Az elszállásolás kezdete és vége

 

5.1. A Vendégnek joga van a bérelt helyiségeket a megállapodás szerinti nap 14.00 órától elfoglalni, 17 óráig bezárólag. 

5.2. A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 17.00 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre. 

5.3. Amennyiben a Vendég előleget fizetett, az apartman/apartmanok legkésőbb a következő nap 10.00 óráig lefoglalva marad/maradnak.

5.4. A Vendégnek az apartmant az elutazás napján 10.00 óráig el kell hagynia. 

5.5. A szálláshely foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a korai érkezés, illetve a késői elutazás lehetőségét. Amennyiben a Vendég ezen szolgáltatást igénybe kívánja venni, legkésőbb az érkezést megelőző napon jeleznie kell a Szolgáltatónak. A szolgáltatás ellenértéke minden esetben 3.000.- HUF/fő/alkalom.

 

5.6. Korai érkezés esetén a Vendégnek joga van elfoglalni a szállást az érkezés napján 8 órától. Késői távozás esetén a Vendégnek joga van használni az apartmant a távozás napján 16 óráig. Ez esetben a Szolgáltató érvényes belépést biztosít a Vendég részére a Thermal Strand- és Gyógyfürdőbe a távozás napján is.

5.7. Szolgáltatónak kötelessége biztosítania a Vendég számára az ingyenes belépést a Thermal Strand- és Gyógyfürdőbe a szálláshelyen való tartózkodás idejére – mely alól kivételt képez a távozás napja.

6. Az elszállásolás meghosszabbítása 

 

6.1. A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. 

6.2. Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 12.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik. 

7. Árak 

 

7.1. Szolgáltató árai magyar forintban kerültek meghatározásra (HUF).

 

7.2. A Szolgáltató mindenkori listaárai a recepción kifüggesztésre kerültek.

 

7.3. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja. A Szolgáltató jogosult időszakok elkülönítésére. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat. A Szolgáltató aktuális árai a szálláshely honlapján (www.boroapartman.hu) találhatók.

7.4. A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt.

7.5. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

 

7.6. Az idegenforgalmi adó összege kizárólag hitelkártyával, illetve készpénzzel egyenlíthető ki.

 

7.7. Szolgáltatónak joga van a szállásközvetítő oldalakon EUR-ban feltüntetett összeget az MNB honlapján található napi középárfolyamon számlázni a Vendég felé.

8. Ajánlatok, kedvezmények

 

8.1. Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a szálláshely weboldalán kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szobafoglalásra vonatkoznak.

8.2. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

8.3. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

9. Gyermekkedvezmények

 

9.1. Gyermekek részére - a szülőkkel közös szobában történő elhelyezés esetén - az alábbi szálláskedvezményeket biztosítjuk: 


- 0 - 3 éves korig 100% kedvezmény


10. Lemondási feltételek 

 

10.1. Vendég köteles e-mailben vagy telefonon jelezni foglalásának lemondását.

 

10.2. Amennyiben a foglalás lemondása legkésőbb az érkezési dátum előtt 7 nappal történik – az előlegként befizetett összeg visszajár. SZÉP kártyával történő előlegfizetés esetén a visszatérítés a kártyát kibocsájtó intézményhez benyújtott reklamáció, kérelem formájában érhető el, melyhez a Szolgáltató engedélye is szükséges.

 

10.3. 7 napon belüli lemondás esetén Szolgáltató a megfizetett előleget – amennyiben a foglalás teljes összege rendezve lett, úgy az összeg 30%-át – kötbérként érvényesíti.

 

10.4. Abban az esetben, ha a Vendég a tervezett érkezéshez képest 7 napon belül foglalt, előlegét is rendezte, azonban váratlan események miatt mégis lemondással él – a Szolgáltatónak nem áll módjában az előleget visszafizetni, azt 1 éven belüli foglalásnál lehet felhasználni előlegként. Amennyiben a foglalás teljes összege kifizetésre került, úgy az összeg 30%-át 1 éven belül lehet felhasználni a szálláshelyen előlegként, a fennmaradó összeget a Szolgáltató visszafizeti a Vendégnek.

 

10.5. Amennyiben a Szerződő fél gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit, stb.), az elállás esetén esedékes kötbért akkor is a Szerződő fél/Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a megrendelő nevében eljáró Vendég viseli közvetlenül.

10.6. Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg (írásos lemondás nem érkezik), a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesíti. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap 10:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

10.7. Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, SZÉP Kártyával, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 17:00 órát követően megszűnik. 

11. A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése 


11.1. A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha: 
- a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott apartmant, illetve a létesítményt;
- a Vendég az apartmant a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 12.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá; 
- a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
- a Vendég fertőző betegségben szenved;
- a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig;

- a szálláshely házirendjét bármely pontban súlyosan megsérti.

11.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik

12. Fizetés módja, garancia


12.1. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel (Forintban), átutalással, illetőleg hitelkártyával – Szolgáltató kizárólag a Card Present tranzakciókat fogadja el – vagy SZÉP KÁRTYÁVAL (OTP, K&H, MKB).

12.2. Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a szálloda bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a szálloda bankszámláján jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja. 

12.3. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Vendég tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a fizetendő díjakról, illetve a Vendégek által bármely jogcímen a Szolgáltató részére kifizetett összegről számlát állít ki, melyet a szálláshelyen átvehet.

12.4. A befizetett/befizetendő összegekről a számla kiállításakor a Szolgáltató az online foglaláskor a megadott, míg az e-mail, illetve telefon útján történő foglalás esetében pedig a foglaló személy által megadott adatokat veszi alapul. 

12.5. Az itt megadott adatok (név, cím, szükség esetén adószám is) szerepelnek majd a számla „Vevő” rovatában. A foglalás megtörténte után 1 napon belül a Vendég kérheti a megadott adatok módosítását, ezt követően azonban a módosítás már nem lehetséges.

 

12.6. Egyes szállásközvetítői oldalakon – melyeken előleget nem kér a Szolgáltató – a Szolgáltatónak joga van a bankkártya adatainak valósságát ellenőrizni, azonban bankkártyagaranciát nem kér, azaz nem zárol összeget a kártyához tartozó bankszámlán.

 

12.7. A Szolgáltató a végszámlát a foglaláskor megadott adatok alapján állítja ki.

12.8. Foglalásonként csak egy számlát van mód kiállítani, foglalásokat nem lehet számlázási célból több részre osztani. Amennyiben két vagy több Vendég (vagy cég) nevére külön kiállított számlákat szeretne, úgy mindegyikük részére külön foglalást kell rögzíteni. Ugyanakkor a foglalásokon végzett későbbi módosításokat (pl. további szolgáltatások vásárlását) külön számlázzuk.

12.9. Ha bármilyen hibát észlel a számlával kapcsolatban, a probléma orvoslása érdekében a Vendég, illetve a számlán vevőként megjelölt személy/cég küldjön levelet/elektronikus levelet a következő címre: 


BORÓ APARTMAN

FÖLD-GÉP 2001 Kft.

5350 Tiszafüred, Poroszlói út 10.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36-30-551-7535


Célunk, hogy a jelzett észrevételt a bejelentéstől számított 15 napon belül kezeljük és visszajelezzünk Önnek.

13. Előlegfizetés

 

13.1. Az egyéni szobafoglalás előlegfizetéssel lehetséges, melynek összege a szállás díjának 30%-a. A fizetendő előleg rendezhető készpénzzel a Szolgáltatónál, illetve banki átutalással számlavezető bankjánál a következő K&H bankszámlaszámra: 10402207-50526781-69571026

 

13.2. Szolgáltató kéri, hogy előleg utalásakor a Vendég tüntesse fel a foglaló nevét, a Szolgáltatótól kapott foglalási azonosítóját, az érkezés és távozás dátumát a könnyebb beazonosítás végett.

 

13.3. A Vendég köteles az előleg vagy a szállásdíj utalását, befizetését a foglalástól számított 7 napon belül teljesíteni.

 

13.4. A Szolgáltató a befizetett előleg összegéről minden esetben előlegszámlát állít ki, melyet a Vendég a Szálláshelyen vehet át távozáskor.

 

13.5. Előlegfizetés esetén a szállásdíj fennmaradó része helyszínen, közvetlenül távozás előtt fizetendő, melyről Szolgáltató az előleg összegével csökkentett végszámlát állít ki.14. Elhelyezési garancia

 

14.1. Amennyiben a Szolgáltató szálláshelye a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

14.2. A Szolgáltató köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.

14.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

15. A Vendég jogai

 

15.1. A szállás-szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt helyiségek szokásos használatára, valamint az elszállásolási üzem szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára, valamint a szokásos kiszolgálásra a kiírásnak megfelelő nyitvatartási időben.

15.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget. Szolgáltató az esetleges reklamációkat egyedileg kezeli. Panaszt a Vendég írásban az alábbi címen és elérhetőségeken tehet:

BORÓ APARTMAN

FÖLD-GÉP 2001 Kft.

5350 Tiszafüred, Poroszlói út 10.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

+36-30-551-7535

 

16. A Vendég kötelességei

 

16.1. A megállapodás szerinti díj megfizetése: a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a szállás-szolgáltatási szerződés befejeződésekor esedékes.

16.2. A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását. 

16.3. Szállóvendégek gépjárműveikkel díjmentesen parkolhatnak az apartman előtt. A parkolóban elhelyezett gépjárművekben és az azokban elhelyezett tárgyakban keletkező bármiféle kárért (ideértve például, de nem kizárólag: a gépkocsi feltörést és a gépkocsiban lévő bármely tárgy eltulajdonítását; a gépjármű ellopását; természeti jelenség okozta károk) a Szolgáltató a felelősségét kizárja. Az apartmanegységekben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállal. 

16.4. A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni. 

16.5. A Vendég kötelessége az apartmanegységhez kapott kulcs megőrzése. Elvesztett vagy megrongálódott kulcs esetén Szolgáltató pótdíjat számít fel.

 

16.6. A Vendég saját felelőssége az apartmanegység zárása, mulasztásból eredő károkért a Szálláshely felelősséget nem vállal.

 

16.7. A szemetet a komplexum területén, illetve az apartmanokban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni.

16.8. A komplexum területén lévő eszközöket, berendezéseket szállóvendég kizárólag saját felelősségére, használhatja, a kifüggesztett használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett.

16.9. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a szálláshely zárt helyiségeiben, közösségi területein tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szálloda elhelyezte. A Vendégek, illetve a szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására.

 

16.10. A tűzvédelmi előírásoknak megfelelően dohányzás, nyílt láng használata zárt térben tilos, a Szálláshely területén füstérzékelők vannak elhelyezve.

 

16.11. Amennyiben bármely Vendég vagy a komplexum területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a Szolgáltatót az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.

16.12. Amennyiben a Vendég bizonyíthatóan megszegi a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségeket, úgy a szálláshely üzemeltetőjének joga van extra takarítási költségeket ráterhelni a Vendégre, melyet a Vendég legkésőbb távozáskor köteles teljesíteni.

16.13. Tűz esetén a szálláshely üzemeltetőjét kérjük haladéktalanul értesíteni. 

16.14. Az apartmanokat és a szálláshely közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

 

16.15. Szolgáltató kéri Vendégeit, hogy az apartmanegységekben a bútorokat lehetőség szerint ne mozgassák, az épületből ne vigyék ki azokat.


16.16. A szállóvendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a szálloda írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.

16.17. Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a szálláshelyen, a gyermek által okozott károkért a teljes felelősség a szülőt terheli. Vendég mindazon károkért felelős, melyeket a Szolgáltató a Vendég, a Vendég kísérője vagy a Vendég felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved.

 

16.18. 18 év alatti személy a Szálláshely területén szeszes italt nem fogyaszthat, nem dohányozhat – a kijelölt helyen sem.

 

16.19. Szolgáltató kéri a Vendéget, hogy mozgásában korlátozott személy foglalását előre jelezze, a földszinti szállásbiztosítás érdekében.

16.20. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Szolgáltatónak, és minden szükséges adatot a szálláshely rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.


17. Állatok elhelyezése

 
17.1. A Szolgáltatónak nem áll módjában a szálláshelyen állatokat fogadnia – mely alól a vakvezető kutyák kivételt képeznek.

 

18. A Szolgáltató jogai


18.1. Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szálláshelyre magával vitt.

18.2. A Szolgáltató jogosult a ki- és belépő Vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására, indokolt esetben a járművek kilépéskori átvizsgálására.

 

18.3. Szolgáltató jogosult hitelkártyával, illetve SZÉP kártyával történő fizetéskor azonosítani a kártya birtokosát. 

 

18.4. A szálláshely területén 11 db kamera került elhelyezésre, a közösségi tereket megfigyelve, a Vendégek és alkalmazottak biztonsága érdekében, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján törlésre kerülnek.


19. A Szolgáltató kötelessége

 
19.1.
A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.

19.2. A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.

19.3. Vendégeink nyugalma érdekében 22.00 órát követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve az apartmanok belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást, melynek betartásáért a személyzet felel. 

20. A Vendég betegsége, halála


20.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

20.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

21. Az adatkezelés biztonsága


21.1. A honlapunkon keresztül történő ajánlatkéréshez a név, telefonszám és e-mail cím megadása kötelező. Az ajánlatkérés elküldésével a Felhasználó hozzájárul megadott adatai kezeléséhez. A Szolgáltató az adatokat mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri, illetve a foglalás meg nem valósul.

21.2. A megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel.

21.3. A Szolgáltató az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

21.4. A Szolgáltató a szerver üzemeltetőivel együtt gondoskodik az adatok biztonságáról.

21.5. A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. 

21.6. A Szolgáltató harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.

21.7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Felhasználó nem emelhet kifogást.

22. A Szolgáltató kártérítési felelőssége


22.1. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért, amelyet a megszálló Vendég dolgainak eltűnése, megsérülése vagy megsemmisülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy az apartmanban helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott. 

22.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

22.3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a komplexum területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

22.4. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

22.5. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

22.6. A Szolgáltatót abban az esetben sem terheli kártérítési felelősség, ha az apartmanház udvari létesítményeinek rendkívüli vagy egészségügyi előírások betartása végett elrendelt karbantartás idejére ezen létesítmények használata korlátozott vagy nem megengedett. 

23. Titoktartás


23.1. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

24. Vis major


24.1. Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. 

25. A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság


25.1. A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló apartmanház található. 

25.2. Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban, a Szolgáltató vonatkozásában, érdemben és helyileg illetékes bíróság kerül kijelölésre. 

25.3. A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

26. A honlapunk látogatóinak adatai

 
26.1. A Szolgáltató az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. A weblap látogatása során szabadon és név nélkül biztosított a keresés. A Szolgáltató a név nélküli internetes látogatást kizárólag statisztikai célokra használja fel, internetes megjelenése optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, a rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot.

26.2. A Szolgáltató a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. 

26.3. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.
27. Adatvédelmi nyilatkozat

 
27.1. A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel.

A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat.

 

 

Visszavonásig érvényes.

 

 

33,10,0,50,0
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,1,2,52,15,5,0,1,1,20,0,1
Aktuális akcióink!
Aktuális akcióink!
Boroapartman 2018; Készítette BL

EZ A WEBOLDAL SÜTIKET HASZNÁL! To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk